ZAVRŠNE PRIPREME PRED OTVARANJE STALNOG POSTAVA

339

Idejni začetnici postava provode zadnje pripreme pred otvaranje. Valja istaknuti sve one koji su zaslužni za realizaciju projekta bez čijeg uloženog truda i napora postav ne bi bio realiziran. Postav je realiziran zahvaljujući Damiru Moćanu, Mateju Moćanu, Krešimiru Večeku, Miroslavu Večeku, Nikoli Pratnemeru, Andriji Beljanu, Dubravku Flegaru, Marinu Saboloviću, kao i svim onima koju od ideje do realizacije bili uz ovaj projekt