IZLOŽBA BJELOVARSKIH MAKETARA

377

U suradnji s bjelovarskim makeratima upriličena je izložba minijatura vojnih vozila i sklopova maketara Ilije Srbljinovića te Predraga i Vedrana Vuglića koji su Stalni postav obogatili s više od 30 maketa. Značajno je istaknuti kako je jedan od maketara, Cedran, jeidni maloljetni maketar u Bjelovaru. Ljubav prema maketarstvu naslijedio je od oca Predraga, a zajedno imaju 54 medalje s raznih maketarskih natjecanja. No u tom ukupnom zbroju, desetak je medalja Predragovih, a ostale je osvojio Vedran. Iako je izložba privremena, suradnja s maketarima nastavit će se i dalje.

Fotografije portal Zvono.hr